นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ

นายณัฐภัทร  กิตติอาษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐกานต์  สิทธิจัทร์เสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติชัย  จันทกอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคณพศ มูลเมือง 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เอกสารและข้อปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนห้องเรียน Gifted ม.1,4 และ MEP ม.1
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567

15-06-6629
16-06-66
10-08-66
09-06-6666
29-06-662566
26-07-661
409191102_857156799536737_824418150776179851_nLarge
354432959_757315342854217_2176381109126897244_nLarge
15Large
16Large
354260567_757315742854177_7190709034718699820_nLarge
409755061_857157082870042_4569275057805286613_nLarge
400033818_837715908147493_8204889586417038615_nLarge
367040244_790250632894021_2542672667244681442_nLarge
30Large
25Large
362977605_779227277329690_452780843061894461_nLarge
352514532_753358589916559_1511986840445012388_nLarge
8Large
previous arrow
next arrow
15-06-6629
16-06-66
10-08-66
09-06-6666
29-06-662566
26-07-661
409191102_857156799536737_824418150776179851_nLarge
354432959_757315342854217_2176381109126897244_nLarge
15Large
16Large
354260567_757315742854177_7190709034718699820_nLarge
409755061_857157082870042_4569275057805286613_nLarge
400033818_837715908147493_8204889586417038615_nLarge
367040244_790250632894021_2542672667244681442_nLarge
30Large
25Large
362977605_779227277329690_452780843061894461_nLarge
352514532_753358589916559_1511986840445012388_nLarge
8Large
previous arrow
next arrow